Jantien de Boer (1984, Klassieke Academie voor Schilderkunst Groningen) zet in haar schilderijen de tijd even stil. Ze bevriest het moment dat haar aandacht vraagt. Een pasgeboren baby van 13 minuten oud hóór je bijna huilen. De poserende vrouw die haar blik afwendt en even in zichzelf keert, alleen is met haar gedachten, wordt in die verstilling vereeuwigd.  Maar ook zet ze letterlijk het beeld stil. In haar waterschilderijen, die zich veelal ónder het wateroppervlak afspelen, baseert ze zich niet op foto’s maar op filmmateriaal. Ze onderzoekt de beweging van haar modellen onder water. De stilte, de rust, de gewichtloosheid en ook de weerstand die het water oproept. Als moderne waternimfen waden, drijven en zinken haar ‘waterdames’ door zorgvuldig gecomponeerde onderwaterwerelden. Soms is de diepte peilloos duister, een andere keer sprookjesachtig begroeid met fleurige waterplanten. De schilderijen van Jantien de Boer scheppen een eigen wereld, waarin realiteit en fantasie samensmelten. Het is theater: bedoeld om een ervaring te creëren die binnen komt. Met directe en trefzekere toets brengt zij die ervaring over op het doek.

Jantien studeerde in 2009 af als kunsthistorica aan de Rijksuniversiteit Groningen en ging daarna naar de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst. Die rondde zij in 2013 af. In haar examenjaar ontving ze een stipendium van de Stichting Coba de Groot alsmede een studiebeurs van het Hoedemaker-Labberté Fonds. In het najaar van 2013 was ze te zien in het tv-programma Sterren op het Doek, waar ze Mart Smeets portretteerde. Sinds 2014 heeft ze een vaste aanstelling als docent op de Klassieke Academie. Haar werk is op diverse plekken in Nederland permanent te zien: bij Galerie Bonnard in het Brabantse Nuenen, Ann’s Art in Groningen, Galerie Terbeek in het Friese Echtenerbrug en bij Galerie De Twee Pauwen in Den Haag. In België wordt zij in zowel Antwerpen als Knokke vertegenwoordigd door Galerie Van Campen & Rochtus. In 2017 werd Jantien met maar liefst twee schilderijen genomineerd voor de 1e Nederlandse Portretprijs en werd haar werk op Paleis Soestdijk getoond.

Video gemaakt door Marjon de Rooy en Colin Mooiman in opdracht van Kunstspot.nl