The Painter | 2014

De schilder rust uit, na gedane arbeid. De strijd is geleverd, het werk is voltooid. Een strijd was het, bloed, zweet, tranen, verf. Elk werk weer. Het onderste uit de kan, het binnenste naar buiten, het diepste naar de oppervlakte. Jezelf bloot geven en dan, als dat gedaan is, rest niets dan die naakte waarheid en het oordeel van het publiek. Wederom een strijd. Maar de schilder raakt niet moe gestreden. Soms wanhopig, dat wel, maar de verf wint altijd. Onder invloed van de verf ontstaan hele nieuwe werelden. Is alles mogelijk. Kan de schilder iemand zijn die ze graag zou willen zijn.